godło Polski

Szanowni Państwo, w każdy drugi poniedziałek miesiąca, w godzinach od 15:00 do 17:00 w budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22, będą odbywać się dyżury dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji mniejszości narodowych i etnicznych, podczas których będzie można spotkać się indywidualnie z Pełnomocnikiem Wojewody Małopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych.


Szczegółowe informacje dotyczące dyżurów znajdują się również na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakładce Mniejszości Narodowe i Etniczne - Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych: https://muw.pl/default.aspx?page=informacje_mniejszosci_narodowe

Źródło: MUW