Komunikat nr 2 dla mieszkańców miejscowości zaopatrywanych w wodę wodociągiem publicznym Słomniki z ujęcia Słomniki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych powtórnie w dniu 10 maja 2024r. z wodociągu  publicznego Słomniki z punktów: ujęcie wody, oczyszczalnia ścieków ul. Niecała w Słomnikach, Prandocin Borek – zbiornik wody, stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi, dostarczanej wodociągiem publicznym Słomniki z ujęcia Słomniki

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym w zakresie badanych parametrów spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

W związku z powyższym woda może być używana do picia, jak również do innych celów domowych.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Krakowie

 

Państwowy Powiatowy
  Inspektor Sanitarny w Krakowie

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W SŁOMNIKACH
ul. T. Kościuszki 64, 32-090 Słomniki